Cenová ponuka – ČOV

online katalóg produktu

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky na čistiareň odpadových vôd a zaslanie na e-mail.

(K montáži bude účtovaná aj cena za dopravu)

K cene za vypracovanie projektovej dokumentácie budú pripočítané :
– výška poplatkov pre získanie údajov o prietokovom množstve a kvalite vody v toku (Q355, BSK5) /cca 480,00€/ – (recipient)
– náklady za hydrogeologický prieskum podložia v prípade realizácie do vsakovacieho objektu /cca 300,00€/ – (podmok)
 


BONUS !!!
Pri zakúpení ČOV 1 prevádzkový poriadok ZADARMO